dilluns, 24 d’agost de 2009

Costa Brava segle XXI

Sota aquest nom i al Centre cultural de Caixa Girona -Fontana d'Or, Carrer Ciutadans, 19 Girona - es presenta una exposició sobre la visió d'onze artistes contemporanis amb motiu del centenari de la Costa Brava , totes elles interesants.

Entre aquests artistes es troba la Tere Recarens, de la que en trobareu més informació en un article del dia 8 de juliol en aquest mateix blog. Fruït de la seva col·laboració amb La Mar d'Amics sorgeix la instal·lació "Faire l'Aventure" que es pot veure en el pati de la Fontana d'Or. Com una mostra d'agaïment l'artista ens fa arribar el vídeo que es projecta a l'exposició. Aquest mostra diferents moments de la navegació amb les veles construïdes a partir de robes i cartells estampats de Mali.