dijous, 26 de novembre de 2009

Manifest en defensa del projecte de creació de la Reserva Marina d'Interès Pesquer de les Illes Formigues-Costa Brava

En el nostre objectiu d'informar de la millor manera possible sobre els temes que ens toquen o interessen directament, hem volgut publicar aquest manifest en favor de la reserva marina d'interès pesquer de les Illes Formigues-Costa Brava. Sense que això signifiqui cap mena de posicionament de la nostra entitat, com a tal, davant aquest projecte.

Les Formigues són sis petits illots rocosos situats enfront de Palamós, Mont-ras i Palafrugell. Els seus fons alberguen una rica diversitat de flora i fauna marines. Des de temps immemorials l'home ha freqüentat les aigües de les Formigues per pescar i corallar, i han estat escenari de naufragis i de la batalla del mateix nom, el 1285, en la qual hi hagué una important victòria de la marina catalana. La seva bellesa, els seus valors naturals i la proximitat a la costa han comportat una gran freqüentació, tant pels usos tradicionals com pels de turisme i les activitats recreatives. Zones com la de les illes Formigues i el tram de costa que hi ha als seus voltants representen allò que cal preservar per a les generacions futures, el nostre patrimoni natural. Les conseqüències derivades de la pressió humana sobre aquest fràgil ecosistema i la complexa però imprescindible convivència entre tots els usuaris ha portat a plantejar la necessitat d’establir unes mesures de gestió per ordenar l’accés i l’ús de l’espai i dels recursos marins.

La voluntat de preservar el medi marí i d’ordenar les activitats que s’hi desenvolupen està en la base de la creació de la Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues-Costa Brava. La proposta ha sorgit de la Confraria de Pescadors de Palamós, sensible a la degradació que pateixen els fons i preocupada pel perill que corre la flota de pesca artesanal que treballa en aquesta zona. La iniciativa és objecte de debat entre els diversos sectors interessats, que no perceben els beneficis que aquesta mesura els pot suposar. Certament l’ordenació d’un àmbit marí comporta la revisió dels usos que tenen lloc a la zona i té per objecte establir mesures per garantir una mostra dels ecosistemes que s'hi troben, la qual cosa pot suposar l’afectació d'interessos particulars que s’han de sotmetre a l’interès col·lectiu.

Davant la constatació que els recursos de la mar són limitats i cada cop som més els que l’usem i que a conseqüència d’això la mar s’està empobrint, i davant les veus que discuteixen el projecte, una colla de gent hem decidit constituir-nos en un grup actiu en la defensa del projecte de creació de la reserva, per donar-li suport i per, si s'escau, analitzar, avaluar i debatre serenament tots els arguments, fent la necessària crítica constructiva que el projecte necessita.

És per aquestes raons que ens manifestem a favor de la creació d’aquesta Reserva Marina d’Interès Pesquer i fem una crida a totes aquelles persones i entitats que s’hi vulguin afegir, per demostrar que una gran majoria estem esperançats amb el futur del nostre ecosistema marí i també de gairebé totes les activitats que en aquesta zona es realitzen fins ara. Per tot això:

1r.- Si reconeixem que l’arxipèlag de les Formigues i el seu entorn són una mostra excepcional dins del context català i, per aquest motiu, volem que es promoguin mesures per conservar els seus valors naturals que esdevenen una clara manifestació del nostre patrimoni natural,

2n.- Si volem que la conservació del medi i la biodiversitat no sigui un eslògan publicitari i electoral i volem aturar l’ús sense control creixent que es fa de l’espai marí entorn de les illes Formigues i que l’ha dut a una situació de deteriorament ja prou greu.

3r.- Si fem cas que el consens generalitzat de la comunitat científica afirmi que les reserves marines són una eina de gestió molt efectiva per a la conservació dels recursos marins,

4t.- Si volem donar un valor afegit al nostre territori, als nostres recursos i a la nostra oferta i pensem que, a manca d’altres possibilitats i voluntats, això es pot aconseguir amb la creació de la Reserva Marina d’Interès Pesquer Illes Formigues-Costa Brava,

5è.- Si pensem que el futur del nostre ecosistema marí i el de gairebé totes les activitats econòmiques, lúdiques i esportives que en aquesta zona es realitzen passa per la racionalització, l’ordenació i la sostenibilitat d’aquests usos.

6è.- Si considerem que de la Reserva se’n beneficiaran no només els pescadors professionals, el grup que amb més preocupació veu perillar el seu futur i que formen part del sector primari, pilar bàsic de l’economia de qualsevol país, sinó que els beneficiats ho serem tots perquè s’aconseguirà una recuperació del medi marí i dels seus valors amb la implantació de la reserva.
7è.- Si creiem que cal actuar sobre el medi de manera ràpida i amb les eines i les voluntats de què ara disposem, especialment allà on està més degradat.

8è.- Si acceptem que la regulació de l’activitat sobre una zona sobreutilitzada suposa sotmetre a l’interès col·lectiu els interessos particulars, malgrat la legitimitat de totes les reclamacions.

9è.- Si estem convençuts que la conservació de les espècies i dels hàbitats més necessitats i que ens queden més a prop, depèn de tots i de la responsabilitat de cadascú...
Dóna suport a la creació de la Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues-Costa Brava i adhereix-te a aquest manifest (http://reservamarinaformigues.org/) sense deixar de banda el sentit crític necessari per garantir l’èxit del projecte.

És una oportunitat! Defensem-la, pel bé de la mar i pel nostre futur.

Palamós, 20 de novembre de 2009