dimarts, 10 de març de 2009

Biblioteca online

Des de fa uns dies que la Biblioteca Online de La Mar d'Amics s'ha vist ampliada amb la incorporació d'una Carta Nàutica de l'any 1888. Cedida molt gentilment per en Joaquim Pla, aquesta ha estat digitalitzada per ser "penjada" a la xarxa d'Internet. És el cinquè document que amplia aquesta selecció de petites joies que van deixant-nos els socis i sòcies per la seva publicació. En ell podem veure la costa catalana entre la desembocadura del riu Llobregat i el Cap de Tossa de Mar. Un document curiós d'analitzar on podem veure el desenvolupament del litoral del nostre país tal com era fa 120 anys. Fixeu-vos com eren Barcelona, Premià o Mataró .
( http://www.lamardamics.org/ > Butlletí i Biblioteca)

Internet ja és una eina universal d'accès a l'informació. Fa pocs dies La Mar d'Amics rebé un correu d'un salvadorenc, de El Salvador, en el qual ens agraia l'existència d'aquests documents. Ell coneixia algun d'aquells títols, però fins el moment li havia estat del tot imposible d'accedir-hi. La nostra entitat ha apostat des d'un primer moment per la xarxa com a vehicle de comunicació i d'informació. L'immediatesa del correu elèctronic permet mantenir contacte amb aquelles persones interesades en el nostre àmbit d'actuació sense despeses de paper, sobres ni segells. Permeten que els destinataris llegeixin els documents en el seu temps d'oci, i potser el més important, facilita la reciprocitat d'aquesta comunicació amb un senzill clic del ratolí. JSG